HOMEPAGE2022-05-23T12:05:52+02:00

O FCG

Coraz większa ilość naukowców jest świadoma, że ich wynalazki nie ujrzą światła dziennego bez owocnej współpracy z przedsiębiorstwami. Z kolei przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że ich konkurencyjność na danym rynku uzależniona jest od innowacyjności stosowanych rozwiązań, które powstają w oparciu o badania naukowe.

FCG Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo akademickie, które świadczy usługi konsultingowe na rzecz organizacji szukających współpracy z jednostkami naukowymi. W swej ofercie proponuje również fachowe szkolenia i usługi wydawnicze oraz profesjonalną pomoc w zakresie zarządzania, budowy innowacyjnych modeli biznesowych i organizacji Centrów Usług Wspólnych.

O FCG
Coraz większa ilość naukowców jest świadoma, że ich wynalazki nie ujrzą światła dziennego bez owocnej współpracy z przedsiębiorstwami. Z kolei przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że ich konkurencyjność na danym rynku uzależniona jest od innowacyjności stosowanych rozwiązań, które powstają w oparciu o badania naukowe.
FCG Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo akademickie, które świadczy usługi konsultingowe na rzecz organizacji szukających współpracy z jednostkami naukowymi. W swej ofercie proponuje również fachowe szkolenia i usługi wydawnicze oraz profesjonalną pomoc w zakresie zarządzania, budowy innowacyjnych modeli biznesowych i organizacji Centrów Usług Wspólnych.
FOG SCHEMAT

MISJA

MISJA

ZESPÓŁ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor UMK, członek European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego…

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności, zasobów niematerialnych, tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki oraz współpracy w zespole…

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie otwartych innowacji, transferu innowacyjnych technologii, zarządzania marką i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw…

ZESPÓŁ
WYŚLIJ EMAIL
 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie kształtowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, transferu i absorpcji technologii, innowacji oraz wiedzy, zarządzania procesami i zarządzania działalnością usługową, budowania relacji i kreowania wizerunku organizacji.

 • Członek European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce SOOIPP, a także prowadzonego przez Uniwersytet St. Gallen w Szwajcarii międzynarodowego konsorcjum badawczego realizującego projekt Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey GUESSS oraz konsorcjum Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 • Odbył staże naukowe, badawcze i zawodowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Litwie.

 • Uczestniczył – pełniąc również funkcję kierownika – w wielu projektach naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także organizacje komercyjne, instytucje okołobiznesowe i władze samorządowe.

 • Ekspert w instytucjach okołobiznesowych dokonujący ocen innowacyjnych przedsięwzięć i projektów badawczo-rozwojowych.

 • Konsultant biznesowy w zakresie zarządzania procesami i innowacjami, budowania i implementowania strategii, kształtowania modeli biznesowych oraz kreowania systemów zarządzania.

 • Przez wiele lat pełnił funkcje menedżerskie w strukturach sprzedażowych korporacji finansowych, w tym TUiR Warta SA, TUnaŻ Warta SA, PTE Dom SA.

WYŚLIJ EMAIL
 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;

 • autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności, zasobów niematerialnych, tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki oraz współpracy w zespole

 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie

 • współrealizatorka projektów naukowo-dydaktycznych i szkoleniowych wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także organizacji komercyjnych i władz samorządowych;

 • wieloletni dydaktyk uczelni wyższych,

 • konsultant biznesowy w zakresie innowacji, strategii przedsiębiorstw, budowania sieci powiązań

 • doświadczenie praktyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem zdobyte zarówno w małych, jak też w dużych firmach

WYŚLIJ EMAIL
 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie otwartych innowacji, transferu innowacyjnych technologii, zarządzania marką i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,

 • Redaktor Prowadząca w międzynarodowym czasopismie naukowym Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie,

 • Członek European Academy of Management i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie,

 • Kierownik Zespołu Akredytacyjnego w ramach Association to Advance Collegiate Schools of Business,

 • Uczestniczyła w wielu projektach naukowych i dydaktycznych Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

 • Praktyk biznesu z bogatym doświadczeniem, pełniła funkcje kierownicze i zarządcze

 • w międzynarodowych korporacjach, wieloletni dyrektor światowej korporacji Sobieski – Belvedere Group,

 • Broker innowacji, zaangażowana w transfer innowacyjnych technologii z nauki do praktyki gospodarczej, konsultant biznesowy w zakresie tworzenia i wdrażania strategii biznesowych, zarządzania przez markę,


PLATFORMA WYMIANY WIEDZY
PLATFORMA WYMIANY WIEDZY

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE ISR

W październiku 2018 r. FCG organizuje kolejne już spotkanie przedstawicieli Inteligentnych Specjalizacji Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami!

PLATFORMA WYMIANY WIEDZY

Platforma Wymiany Wiedzy już aktywna – zapraszamy do rejestracji!

PROJEKT RPO

Spółka FCG realizuje obecnie projekt doradczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich

 

      

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
CENTRUM WSPARCIA BIZNESU W TORUNIU
INSTYTUT BADAŃ GOSPODARCZYCH